By- og Landskabsstyrelsen
Lokalitet Tidspunkt n Vægt (g) % fisk med vitellogeninkoncentrationer (ng ml-1) i intervallerne:
<100 100-1000 >1000
Kerteminde Jan. 1999 14 420 ±28 80 7 13
Vejle Fjord Jan. 1999 22 334 ±12 5 69 27
  Sept. 1999 37 312 ±13 68 6 27
Ringkøbing Fjord Nov. 1999 49 403 ±18 82 18 0
Århus Bugt Okt. 2000 13 329 ±24 69 31 0
Seden Strand Okt. 2002 10 393 ±33 64 36 0
Odense ydre Fjord Nov. 2002 7 360 ±33 100 0 0
             
Gabet (Odense Fjord) Nov. 2000 55 337 ±09 96 2 2
  Nov. 2001 53 365 ±12 83 17 0
  Nov. 2002 86 351 ±09 94 5 1
  Nov. 2003 38 422 ±10 97 3 0
  Nov. 2004 48 357 ±09 90 10 0
             
Ålborg Sept. 2000 35 75 ±5 100 0 0
Sebbersund Sept. 2000 13 110 ±8 100 0 0