By- og Landskabsstyrelsen

Litteraturliste

Amin, A. & Cohendet, P. (2004): Architectures of Knowledge. Firms, Capabilities, and Communities.
Oxford: Oxford University Press.

Amin, A. (2004): Regions Unbound: Towards a New Politics of Place,
Geografiska Annaler, 86B(1): 33-44.

Andersen, H. T., Engelstoft,
Danmarks nyere byudvikling.

S. & Møller-Jensen, L. (2005):
Notat udarbejdet for Skov og Naturstyrelsen Landsplanafdelingen

Christensen, P. R. og Munksgaard, K. B. (2002):Når mælk bliver til stål. – Den rustfri stålindustri i Trekantområdet 1880 –2002
Center for Småvirksomhedsforskning, Syddansk Universitet.

Dahl, H. (2008): Den usynlige verden.
København: Gyldendal.

Erhvervsfremme Styrelsen (2001):
Kompetenceklynger i dansk erhvervsliv – en ny brik i erhvervspolitikken.
Erhvervsfremme Styrelsen.

Hansen, H. K. & Winther, L. (2008):
The Spatial Division of Talent in City Regions: Location Dynamics of Business services in Copenhagen,
pp. 263-292 in, Hansen, H.K (ed.) The Urban Turn - and the Location of Economic Activities. Lund: Lund University.

Hougaard, K. F. (2007):
Aftagerundersøgelsen 2007.
Arkitektskolen Aarhus.

Inside Consulting (2006):
Innovationsregnskab for Trekantområdet.
Inside Consulting.

Inside Consulting (2007):
Den regionale konkurrenceevne i Østjylland.
Inside Consulting.

Kieler, N. (2006): Videndeling og udviking af ny viden i samspillet mellem erhvervliv og videninstitutioner – belyst gennem virksomheder, som har deltaget i forsknings- og udviklingsprojekter i regi af CIT/Alexandra Instituttet.
Speciale i Økonomisk geografi v. Geografisk Institut, Københavns Universitet.

Mahler, S. og Nordestgaard, M. (2003):
Udvikling og demokratisering af arbejdslivet i den rustfri stålindustri i Trekantområdet.
RUC.

Mandag Morgen (2004):
På sporet af verdensklasse – innovationsmiljøet Katrinebjerg.
København: Mandag Morgen.

Midtjyllands IT-råd (2006):
Masterplan 2011.
Midtjyllands IT-råd.

Nielsen B. (2007):
Danske bebyggelsers regionale erhvervsfunktioner.
Arbejdsnotat. By- og Landskabsstyrelsen.

Winther, L. (2007):
Location Dynamics of Business Services in the Urban Landscape of Copenhagen: Imaginary spaces of location,
Belgeo, 2007(1): 51-72.

Winther, L. and Hansen, H. K. (2006):
The Economic Geographies of the Outer City: Industrial Dynamics and Imaginary Spaces of Location in Copenhagen,
European Planning Studies, 14(10): 1387-1406.

Ærø T. (2006):
Residential choice from a lifestyle perspective.
T. Housing, Theory and Society, 23(2), 109-130.