By- og Landskabsstyrelsen

Vibrio vulnificus i badevand

forsidebillede

Resumé

Rapporten viser, at både vandets saltholdighed og temperatur har betydning for indholdet af Vibrio vulnificus, og at Vibrio vulnificus - især i områder med lavt saltindhold - kan forekomme i større antal ved temperaturer ned til ca. 15°C. De nyere undersøgelser har også vist, at der ikke kan fastlægges en pålidelig grænseværdi med det tilgængelige datagrundlag.

Må citeres med kildeangivelse.


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Denne publikation findes kun som netudgave