By- og Landskabsstyrelsen

Figur 5.15 Scatterplot mellem modelleret saltholdighed (tv), vandtemperatur (th) og log Vibrio, R² og p-værdi for lineære regressioner er vist.

Figur 5.15 Scatterplot mellem modelleret saltholdighed (tv), vandtemperatur (th) og log Vibrio, R² og p-værdi for lineære regressioner er vist.