By- og Landskabsstyrelsen

Figur 5.13 Scatterplot mellem modelleret saltholdighed og log Vibrio (tv: alle data; th: saltholdighed < 18 o/oo), R² og p-værdi for lineær regression er vist.

Figur 5.13 Scatterplot mellem modelleret saltholdighed og log Vibrio (tv: alle data; th: saltholdighed < 18 o/oo), R² og p-værdi for lineær regression er vist.