By- og Landskabsstyrelsen

Figur 5.12 Scatterplot mellem målt saltholdighed og log Vibrio (tv), samt mellem målt vandtemperatur og log Vibrio (th) i det samlede datasæt. R² og p-værdi for lineær regression er vist.

Figur 5.12 Scatterplot mellem målt saltholdighed og log Vibrio (tv), samt mellem målt vandtemperatur og log Vibrio (th) i det samlede datasæt. R² og p-værdi for lineær regression er vist.