By- og Landskabsstyrelsen

Figur 5.11 Scatterplot mellem målt saltholdighed og log Vibrio (tv), samt mellem målt vandtemperatur og log Vibrio (th) i datasæt for Øresund/Køge Bugt. Sammenhængen mellem saltholdighed og log Vibrio kunne bedst beskrives ved 2 lineære regressioner for intervallerne 7-11 o/ooog > 11 o/oo.

Figur 5.11 Scatterplot mellem målt saltholdighed og log Vibrio (tv), samt mellem målt vandtemperatur og log Vibrio (th) i datasæt for Øresund/Køge Bugt. Sammenhængen mellem saltholdighed og log Vibrio kunne bedst beskrives ved 2 lineære regressioner for intervallerne 7-11 o/oo og > 11 o/oo.