By- og Landskabsstyrelsen

Figur 5.10 Scatterplot mellem målte saltholdigheder og log Vibrio (tv), samt mellem målte vandtemperaturer og log Vibrio (th) i datasæt for ”øvrige områder”. R² og p-værdi for lineær regression er vist.

Figur 5.10 Scatterplot mellem målte saltholdigheder og log Vibrio (tv), samt mellem målte vandtemperaturer og log Vibrio (th) i datasæt for ”øvrige områder”. R² og p-værdi for lineær regression er vist.