By- og Landskabsstyrelsen

Figur 5.9 Scatterplot mellem målte saltholdigheder og logVibrio (tv), samt mellem målte vandtemperaturer og log Vibrio (th) i datasæt for Isefjordssystemet (incl. Roskilde Fjord). R² og p-værdi for lineær regression er vist.

Figur 5.9 Scatterplot mellem målte saltholdigheder og logVibrio (tv), samt mellem målte vandtemperaturer og log Vibrio (th) i datasæt for Isefjordssystemet (incl. Roskilde Fjord). R² og p-værdi for lineær regression er vist.