By- og Landskabsstyrelsen

Figur 5.8 Scatterplot mellem saltholdighed og temperatur i datasæt for Øresund/Køge Bugt, Isefjordssystemet (incl. Roskilde Fjord) samt ”øvrige områder”. R² og p-værdi for lineær regression er vist.

Figur 5.8 Scatterplot mellem saltholdighed og temperatur i datasæt for Øresund/Køge Bugt, Isefjordssystemet (incl. Roskilde Fjord) samt ”øvrige områder”. R² og p-værdi for lineær regression er vist.