By- og Landskabsstyrelsen

Figur 5.6 Scatterplots med (tv) saltholdighed målt ved badestrande mod modelleret saltholdighed samt (th) mellem temperatur målt ved badestrande og modelleret temperatur. Lineære regressioner, 75% prediktionsbånd, R² samt p-værdier er vist.

Figur 5.6 Scatterplots med (tv) saltholdighed målt ved badestrande mod modelleret saltholdighed samt (th) mellem temperatur målt ved badestrande og modelleret temperatur. Lineære regressioner, 75% prediktionsbånd, R² samt p-værdier er vist.