By- og Landskabsstyrelsen

Figur 5.9 Vibrio-udsigtens varslinger af risiko for højere koncentrationer af Vibrio vulnificus gennem sommeren 2007. Billederne viser ugentlige download af varslingen (hver onsdag fra 20. juni – 5. september). Blå farve indikerer at muligheden for forhøjede Vibrio vulnificus koncentrationer er lav, lys orange at den er let forhøjet og orange at muligheden er forhøjet.

Figur 5.9 Vibrio-udsigtens varslinger af risiko for højere koncentrationer af Vibrio vulnificus gennem sommeren 2007. Billederne viser ugentlige download af varslingen (hver onsdag fra 20. juni – 5. september). Blå farve indikerer at muligheden for forhøjede Vibrio vulnificus koncentrationer er lav, lys orange at den er let forhøjet og orange at muligheden er forhøjet.