By- og Landskabsstyrelsen

Figur 5.8 Fordeling af observationer indenfor intervaller af saltholdighed, temperatur, og log Vibrio i datasæt for ”øvrige områder”.

Figur 5.8 Fordeling af observationer indenfor intervaller af saltholdighed, temperatur, og log Vibrio i datasæt for ”øvrige områder”.