By- og Landskabsstyrelsen
Figur 5.7 Fordeling af observationer indenfor intervaller af saltholdighed, temperatur, og log Vibrio i datasæt for Roskilde - Isefjord.

Figur 5.7 Fordeling af observationer indenfor intervaller af saltholdighed, temperatur, og log Vibrio i datasæt for Roskilde - Isefjord.