By- og Landskabsstyrelsen
Figur 5.6 Fordeling af observationer indenfor intervaller af saltholdighed, temperatur, og log Vibrio i datasæt for Øresund/Køge Bugt.

Figur 5.6 Fordeling af observationer indenfor intervaller af saltholdighed, temperatur, og log Vibrio i datasæt for Øresund/Køge Bugt.