By- og Landskabsstyrelsen

Renseteknik - oversigt over ny miljøteknologi indenfor spildevandshåndtering

Publikationens forside

Resumé

Gennemførelsen af nye vanddirektiver stiller store udfordringer herunder til forsyningerne. Desuden stilles forsyningerne over for nye krav om mere gennemskuelighed og større effektivitet. I rapporten er opstillet en oversigt mulig ny teknologi baseret på danske og internationale erfaringer. Analysen af ny teknologi er opdelt i kloakopland (afløbssystemer), renseanlæg og slamhåndtering. Desuden er analyseret spildevandshåndteringen i det åbne land.

Må citeres med kildeangivelse.


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Denne publikation findes kun som netudgave