By- og Landskabsstyrelsen

14 Epilog

Miljøvenlig grødeskæring kan ikke omdanne de mange regulerede vandløb til naturligt mæandrerende vandløb med alle deres oprindelige natur- og miljømæssige kvaliteter. Men den miljøvenlige grødeskæring kan være med til give mange vandløb et større naturindhold og en bedre miljøtilstand, end vi har opnået gennem de seneste ca. 25 år. De fleste målsatte vandløb er i dag genstand for regelmæssig og tilbagevendende grødeskæring, og hvis vi skal opfylde fremtidens natur- og miljømål i medfør af Miljømålsloven, er det af afgørende betydning, at vi udnytter og realiserer den miljøvenlige grødeskærings potentiale fuldt ud inden for de rammer, som Vandløbsloven afstikker – og kræver udfyldt.

Miljøvenlig grødeskæring kan ikke omdanne de mange regulerede vandløb til naturligt mæandrerende vandløb med alle deres oprindelige natur- og miljømæssige kvaliteter. Men den miljøvenlige grødeskæring kan være med til give mange vandløb et større naturindhold og en bedre miljøtilstand, end vi har opnået gennem de seneste ca. 25 år. De fleste målsatte vandløb er i dag genstand for regelmæssig og tilbagevendende grødeskæring, og hvis vi skal opfylde fremtidens natur- og miljømål i medfør af Miljømålsloven, er det af afgørende betydning, at vi udnytter og realiserer den miljøvenlige grødeskærings potentiale fuldt ud inden for de rammer, som Vandløbsloven afstikker – og kræver udfyldt.