By- og Landskabsstyrelsen

Grødeskæring i vandløb - Erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter

Publikationens forside

Resumé

Rapporten er udarbejdet med fokus på grødeskæring som selvstændig disciplin. Den opsamler erfaring og viden, som vandløbsmyndighederne - kommuner og amter - sammen med andre har indhøstet gennem ca. 25 års forvaltning af vandløbene efter den gældende vandløbslov. Grødeskæring i forskellige egne af Danmark i såvel store som små vandløb behandles i publikationen. Den meget omfattende rapport skal danne grundlag for udarbejdelse af en egentlig vejledning om grødeskæring, til brug for kommunerne i forbindelse med udførsel af de administrative forpligtigelser der er fastsat i vandløbsregulativerne med hensyn til grødeskæring af vandløb. Vejledningen udarbejdes i løbet af 2008.

Må citeres med kildeangivelse.


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Denne publikation findes kun som netudgave