By- og Landskabsstyrelsen

Chloroform i grundvand

En kogebog for vandværker for indsatsen overfor chloroform fra naturlige kilder

forsidebillede

Resumé

Rapporten er en vejledning om hvordan det dokumenteres at chloroform i grundvand skyldes naturlig produktion i de øverste jordlag, samt hvilke renseforanstaltninger, der kan benyttes til fjernelse af chloroform.

Må citeres med kildeangivelse.


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format